• "Exporteren kun je leren ...."


  • "Door te exporteren ontwikkel ik mezelf en het bedrijf ...."


  • "Dankzij export4you weet ik een nieuwe markt te betreden!"


  • "Wat fijn om zo'n netwerk achter me te hebben wanneer ik export vraagstukken tegenkom"


Brexit , wat te doen?

De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zijn akkoord over een nieuw partnerschap. Maar het zakendoen verandert. Op Brexitloket.nl kunt u heel veel informatie van de RvO vinden over de nieuwe handelsbetrekkingen met het VK. Handelt u met het VK en wilt u liever geen invoerrechten betalen over uw producten? Dan is het voor u belangrijk om te kijken hoe u gebruik kunt maken van de afspraken die de EU en het VK hebben gemaakt. Zorg dat u invoerheffingen voorkomt met preferentiële oorsprong. Verdiep u in preferentiële oorsprong Een belangrijk onderdeel hiervan is preferentiële oorsprong. Als u hiermee nog niet bekend bent, kunnen wij u daarbij helpen. Zo kunt u voorkomen dat u onterecht invoerrechten betaalt. Wat u precies moet doen hangt af van of u goederen importeert of exporteert. De stappen die u moet doorlopen zijn namelijk anders. EXPORT4YOU kan u helpen bij het maken van stappenAls u goederen importeert

Wilt u vrijstelling krijgen op invoerrechten, zoals afgesproken in het handelsakkoord tussen de EU en het VK? Per 1 januari 2021 moet u ook voor uw import uit het VK bewijzen dat deze voldoen aan de voorwaarden voor preferentiële markttoegang, en dus van VK-oorsprong zijn.Exporteert u goederen? Op deze manier voorkomt u invoertarieven

Wilt u dat uw Engelse importeur vrijstelling krijgt op invoerrechten zoals afgesproken in het handelsakkoord tussen de EU en het VK? Dat kan uw importeur doen via een door u opgestelde oorsprongsverklaring.

Goederen verhandelen met het VK was jarenlang geen probleem omdat we samen in dezelfde interne markt met EU-regels zaten, waaronder het vrije verkeer van goederen. Maar nu is het VK uit de EU, en daarmee een andere markt en dus gelden er andere regels. Als u niets doet, moet u dus invoerrechten betalen als u een product wilt exporteren naar het VK. De invoerrechten die gaan gelden in het VK per 1 januari 2021 vindt u op de Britse overheidswebsite GOV.UK
In het Brexit akkoord is vastgelegd dat de handel in goederen van preferentiële oorsprong tussen de EU en het VK in beginsel plaatsvindt zonder invoerrechten. Om voor de tariefvrijstelling in aanmerking te komen, moeten bedrijven aantonen dat hun goederen aan de oorsprongsregels voldoen. De oorsprongsregels zijn in het akkoord vastgelegd. Om in het VK of in de EU de drempel voor tarief- en quotavrije markttoegang te behalen, tellen in de EU materialen van VK oorsprong mee als bestanddeel van preferentiële oorsprong en andersom. In de oorsprongsregels is bijvoorbeeld per product(groep) ook opgenomen wat er maximaal aan materialen uit derde landen mag worden gebruikt zonder de preferentiële oorsprongsstatus te verliezen. In het Brexit akkoord is per product afgesproken welke eisen gelden om van preferentiële EU-oorsprong te kunnen spreken. In grove lijnen geldt:


  • of een product volledig verkregen is in de EU;
  • welke bewerking in de EU moet hebben plaatsgevonden;
  • wat het maximum is aan niet van oorsprong zijnde materialen.

Neem contact op met EXPORT4YOU voor meer informatie contact@export4you.nl of 06-22196807 .