• "Exporteren kun je leren ...."


  • "Door te exporteren ontwikkel ik mezelf en het bedrijf ...."


  • "Dankzij export4you weet ik een nieuwe markt te betreden!"


  • "Wat fijn om zo'n netwerk achter me te hebben wanneer ik export vraagstukken tegenkom"


Links
EVOFenedex
EVOFenedex is een particuliere vereniging van Nederlandse exporteurs en andere internationaal opererende ondernemingen. EVOFenedex is als exportvereniging onafhankelijk en niet politiek gericht. De organisatie brengt kennis en ervaring bij elkaar en verrijkt die. Zo stelt EVOFenedex haar leden in staat om succesvol te ondernemen op buitenlandse markten. Met meer dan 1150 leden en ruim 4000 klanten is EVOFenedex hét gezicht van exporterend Nederland.
www.evofenedex.nl

KvK
Kamer van koophandel heeft talloze connecties in haar netwerk op het gebied van export.
www.kvk.nl

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is een uitvoerende dienst van het Nederlandse ministerie van economische zaken. De dienst ontstond op 1 januari 2014 uit een fusie van de Dienst Regelingen en het Agentschap NL. RVO heeft als taak het stimuleren van ondernemers bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. www.rvo.nl

Porth4growth
Het platform voor MKB bedrijven met groeikansen ,waar specialisten hulp kunnen verlenen bij het realiseren van die groeikansen. Op het gebied van export , commercie, techniek, samenwerking etc.
www.port4growth.nl

Securipay
Securipay is het bureau van Hans Noordzij . Het bureau is specialist in het begeleiden van risico 's bij het internationaal zakendoen . Door jarenlange ervaring bij diverse grote internationale ondernemingen en actuele kennis kunnen zij u adviseren en ondersteunen bij het zaken doen met buitenlandse afnemers op het gebied van de Incoterms , betalingscondities en andere logistieke vragen .
www.securipay.eu